Egyptische wijn

Ooit was Egypte het meest gewilde wijnland ter wereld. De Oude Grieken maakten zelf veel wijn, maar als er echt iets te vieren viel, dan gaven ze de voorkeur aan de wijnen uit de wijngaarden langs de Nijl. Tegenwoordig wordt er nauwelijks meer wijn gemaakt in Egypte. Het is niet eens meer officieel erkend als wijnland. Slechts enkelen durven het aan om juist hier kwaliteitswijnen te gaan maken.

Egyptische wijnen

Eén van de oudste wijnlanden ter wereld

Ooit heeft de wijnbouw zoals we die nu kennen zich waarschijnlijk vanuit de Kaukasus via Egypte naar Europa verspreid. In de grafkelders van Egyptische koningen uit 3000 voor Christus zijn duizenden wijnkruiken aangetroffen. Aanvankelijk werden die waarschijnlijk geïmporteerd uit Iran en Syrië. Maar al in deze tijd ontwikkelde Egypte ook haar eigen wijncultuur.

De belangrijkste wijngaarden lagen in de Nijldelta, waar de hitte getemperd wordt door de Middellandse Zee. Rond 1.000 voor Christus moeten er zo'n 500 Egyptische wijngaarden geweest zijn. Er is vrijwel nietsbekend over de smaak en de druivenrassen die in deze tijd gebruikt werden. De meeste wijn moet rood zijn geweest en werd vaak aangelegd met kruiden.

Egypte werd in de derde eeuw voor Christus door de Grieken gekolonialiseerd en steeds meer Egyptische wijn stak vanaf deze tijd de Middellandse Zee over. Griekse wijsgeren als Plinius Athenaeus en Horatius waren er verzot op.

Tot op de dag van vandaag worden we herinnerd aan de Griekse wijn. Bijvoorbeeld door de 'Muscat d'Alexandrië', de beroemde muskaatdruif die zijn oorsprong in Egypte kent. Maar nadat Egypte Islamitisch is geworden is de wijnbouw in verval geraakt en vandaag de dag grotendeels verdwenen. De meeste Egyptische wijn is van bedenkelijke kwaliteit. Op een enkele uitzondering na. Zoals de wijnen van Sahara Vinyards, een opmerkelijk initiatief van de Egyptisch-Duitse Karim Hwiadak, die vlak bij Kaïro wijngaarden aanlegde met het doel om de beste wijnen van Egypte te maken.

© AndereWijn 2008 - 2021 Teksten of beelden mogen niet zonder onze toestemming worden hergebruikt.